Minh Lộc Bridal

• Địa chỉ: 23 Bà Huyện Thanh Quan, P6, Q3, Tp. HCM

• Số điện thoại: Tel: 0903 331 796 - (08) 6676 2689

• Email: info.minhlocbridal@gmail.com

• Website: http://www.minhlocbridal.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://MinhLocBridal.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/Minhlocmakeup/

• 215 Nguyễn Đình Chiểu, P5, Q3, TP.HCM Tel: 08.66762689 . Fax: 08.62908582 Hotline: 0977.645888 Website: www.minhlocbridal.com Email: info.minhlocbridal@gmail.com